ពលរដ្ឋ​អឺរ៉ុប​ប្រឈមមុខ​នឹង​កម្ដៅ​យ៉ាងខ្លាំង អាចឈាន​ដល់​៤៨​អង្សា​សេ​ – CEN