​បន្ទាប់ពី​ផ្នែក​ខ្លះ​នៃ​ក្រុងព្រះសីហនុ ត្រូវ​ជន់​លិច​ដោយ​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង ឯកឧត្តម យន្ត មីន អភិបាលខេត្ត​នេះ បាន​ដឹកនាំ​មន្ត្រី​ចុះ​ពិនិត្យ​ផ្ទាល់​ – CEN