ពិតជា​គួរ​ឲ្យ​សរសើរ​មែន​! សិស្ស​មួយក្រុម​ច្រៀង​តាម​ដងផ្លូវ ដើម្បី​ជួយ​ស្ត្រី​ចំណាស់​ម្នាក់​ (វីដេអូ) – CEN