​ខ្លាំង​បាត់​! ស្ត្រី​អង់គ្លេស​ទះកំភ្លៀង​មន្ត្រី​អន្តោប្រវេសន៍ ក្នុង​រឿងរ៉ាវ​ស្នាក់នៅ​ស្នាក់នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង Bali ហួស​ទិដ្ឋាការ​កំណត់ (​វីដេអូ​) – CEN