​បង្ក្រាប​បទល្មើស​ផលិតផល​ក្លែងក្លាយ ៤ ករណី ទម្ងន់ ៨៨ តោន​ – CEN