​ពុំទាន់​មាន​ថ្នាំ​កសិកម្ម បង្ក្រាប​ជំងឺ​ម៉ូ​សា​អ៊ិ​ក ដែល​កំពុង​រាតត្បាត នៅលើ​ដំណាំ​ដំឡូង​មី​ – CEN