ញាក់សាច់​! ស្វាយ​ក្រហម​ជប៉ុន​ថ្លៃ​បំផុត​ពិភពលោក មួយ​ផ្លែ​ថ្លៃ​ជាង​២០​ដុល្លារ រក​ទិញ​គ្មាន​ទៀត​(មានវីដែអូ) – CEN