អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដា​រ​-​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល ធ្វើកំណែទម្រង់​គោលនយោបាយ និង​រដ្ឋបាល​សារពើពន្ធ​ – CEN