១គូទៀតហើយ! បញ្ចេញកាយវិការ «សិច» ក្នុងឯកសណ្ឋានសិស្ស​យ៉ាង​ស្រើប​ស្រាល​នៅ​លើ​ម៉ូតូ​ដង​ផ្លូវ​សាធារណៈ លទ្ធផល…. – CEN