នគរបាល ដកហូត​រថយន្ត​៨​គ្រឿង ពី​ជនជាតិ​ចិន បើក​មិនមាន​ប័ណ្ណ ត្រឹមត្រូវ នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ – CEN