បាក់​ច្រាំង​ទន្លេ ដាច់​ផ្លូវ នៅ​សង្កាត់​ព្រែក​តាសេក អភិបាល​រាជធានី ឱ្យ​ស្ថាបនា​ឡើងវិញ​ – CEN