លោក គួ​យ ប៊ុន​រឿន លោក រ៉ុង ឈុន និង​លោកស្រី តែ ម៉ា​នី​រ៉ុង លាឈប់​ពី គ​.​ជ​.​ប​ – CEN