ទាស់សម្តី​គ្នា​តិចតួច ទាញ​ប៉័ងតោ​កាប់​ប្រហារ​គ្មាន​ញញើត​ – CEN