​អាណិត​ណាស់​! កូនក្រមុំ​សុខចិត្ត​ស៊ូ​ឈរ​រង់ចាំ​កូនកំលោះ​នៅ​មាត់​ផ្លូវ ទោះ​ពុំ​ដឹង​​​ពេល​​ណា​​កូន​កំលោះ​​មក​ដល់ ក្នុងករណីនេះ​…. – CEN