គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​ថ្ងៃទី​៤ ខែសីហា​ស្លាប់​២​នាក់ របួស​១៧​នាក់​ – CEN