រុស្ស៊ី​៖​រូបភាព​អាក្រាត​បាន​ត្រូវ​បង្ហោះ​លើ Instagram របស់​ក្រសួងការពារជាតិ​ប្រទេស​នេះ​ – CEN