តាអាចារ្យ ម្នាក់​ខ្យល់គរ​ស្លាប់ ពេល​កំពុង​សូត្រធម៌ ដល់​សព ដែល​ស្លាប់​ដោយសារ​លង់ទឹក – CEN