ក្រសួង​បរិស្ថាន បាន​រក​ឃើញ​ប្រាសាទ​២​នៅ​ខេត្ត​រតនៈគិរី​ដែល​កសាង​នៅ​សម័យអង្គរ និង​មុន​អង្គរ​ – CEN