ភ័យ​ស្លន់ស្លោរ ព្រោះ​ឃើញ​យក​ដែកកេះ​ដុត ស្រាប់តែ​ទឹក​នេះ​… ឆេះ ទាល់តែ​អ្នកជំនាញ​ប្រាប់ ទើប​ដឹងថា ពួកគេ​កំពុង​រស់​លើ​កំណប់​មហាសាល (​មាន​វីដេអូ​) – CEN