​នារី​ម្នាក់​ចាប់បាន «​ប៊ិច​កាមេរ៉ា​» លួច​បង្កប់​នៅក្នុង​បន្ទប់​ផ្លាស់​សម្លៀកបំពាក់​ហាង ហើយ​ត្រូវ​រងរបួស​ដោយ​​សារ​ជនកំហូច​ធ្វើ​រឿងនេះ​ដាក់​ទៀត​ – CEN