​ស្ត្រី​អាយុ ៦០ ឆ្នាំ ជាប់បំណុលគេ​វាន់​ក ចុងក្រោយ សម្រេច​កែ​សម្ផស្ស​ក្លាយជា​ស្រី​ស្អាត​មើលទៅ​ដូច​វ័យ​ទើប​២០​ឆ្នាំ​អីចឹង – CEN