ដល់ក! នារី​វ័យក្មេង​ត្រូវ​ប៉ូលីស​បង្ខំចិត្ត​អូស​ឡើង​រថយន្ត​ទៅ​ប៉ុស្តិ៍ បន្ទាប់ពី​មានរឿង​រ៉ាវ​មួយ​នេះ​ជាមួយ​អ្នករត់​តាក់ស៊ី – CEN