អ្នកកាសែត​ជប៉ុន បាត់​ខ្លួន ៣​ឆ្នាំ ឥឡូវ ស្រាប់តែ​លេចមុខ​ក្នុង​វីដេអូ ហើយ​ក្រុម​ភេ​វរ​ករទារ ប្រាក់​លោះ ១០​លាន​ដុល្លា​រ (វីដេអូ) – CEN