ប្រធាន​សមាគម​ទូក​ទេសចរណ៍​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ រំលឹក​ដល់​អ្នក​ធ្វើ​ដំណើ​រ​តាម​សមុទ្រ ឲ្យ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ពី​សុវត្ថិភាព​ – CEN