ភូមិ​ចម្លែក​នៅ​ទ្វីបអាហ្វ្រិក ៖ កន្លែង​ដែល​ក្រពើ និង​មនុស្ស​រួមរស់​ជាមួយ​គ្នា (​មាន​វីដេអូ​) – CEN