ប្រយ័ត្ន​!!! អាណា​ព្យាបាល​ទាំងឡាយ​ត្រូវ​អាន ហើយ​គិតគូរ​ឡើងវិញ ករណី​បុត្រ​ភ្ងារ​របស់​ខ្លួន​លេង​ហ្គេម​ច្រើន​ម៉ោង​ក្នុង​១​ថ្ងៃៗ ចុងក្រោយ ប្រយ័ត្ន​ដូច​ករណី​ក្មេង​ម្នាក់​នេះ​… ហួសពេល​ស្រេច​! (វីដេអូ) – CEN