ក្មេងស្រី​អាយុ​១៨​ឆ្នាំ​ម្នាក់​ក្នុងចំណោម​ក្មេងស្រី​ជា​១០​នាក់​ដែល​ឧក្រិដ្ឋជន​ចាប់​បង្ខាំង​ទុក​នៅ​ផ្ទះ​វីឡា​មួយ​នៅ​ខណ្ឌ​ចំកា​មន​បាន​រត់​រួច​ – CEN