រឿង​របស់​គេ​សោះ​យក​ទុក្ខ​ដាក់ខ្លួន​ មន្ត្រី​យោធា​ម្នាក់​ ត្រូវ​ប៉ូលិស​បញ្ជូន​ទៅ​តុលាការ​ចាត់ការ​រឿង​ដក​កាំភ្លើងខ្លី​វាយ​ក្បាល​អ្នកលក់​ប្រហិ​ត​ – CEN