តារា​ចម្រៀង ជិះ​ឧទ្ធ​ម្ភាគ​ចក្រ ទៅ​បើក​គម្រោង​លក់​ដី មិន​ចាញ់​ឧក​ញ៉ា​ឡើយ – CEN