ផ្លែឈើ​៦​ប្រភេទ​គួរ​បរិភោគ​ពេល​ពោះ​ទទេ ល្អ​ជាង​លេបថ្នាំ​ប៉ូវ​ទៅទៀត​ – CEN