បង្កប់​ចិញ្ចៀន​ក្នុងនំ ដើម្បី​សុំ​មិត្តស្រី​រៀបការ តែ​ជា​អកុសល នាង​ហូប​នំ ហើយ​លេប​ចំ​ចិញ្ចៀន បណ្តាល​ឲ្យ​ឈ្លក់​ស្លាប់​ – CEN