ជប៉ុន​ឆ្លៀតឱកាស​ផ្ទុះ​សង្គ្រាម​ពាណិជ្ជកម្ម អាមេរិក​-​ចិន ចាប់យក “​លំដាប់​ទី​២” នៃ​ទីផ្សារ​ភាគហ៊ុន​ពិភពលោក​ (វីដេអូ) – CEN