គ្រា​ដែល “​បុគ្គលិក​” មើល​ថែ​ត្រី​គឺ​… ក្ងាន​! (មានវីដេអូ) – CEN