ប្រធានាធិបតី Trump ដាក់ទណ្ឌកម្ម​សេដ្ឋកិច្ច​ជាថ្មី​លើ​ប្រទេស​អ៊ីរ៉ង់​ – CEN