ឃុំខ្លួន មន្ត្រី​យោធា​អាង​អំណាច យក​កាំភ្លើង​ខ្លី​វាយ​ក្បាល អ្នកលក់​ប្រហិត​ – CEN