ធុញទ្រាន់​នឹង​ស្លៀកពាក់​ខើច​លើ​ខើច​ក្រោម ​តារា Model ​វៀតណាម​ងាក​មក​ស្លៀកពាក់​ជិត តែ​មើល​ធ្លុះ​ (មានវីដេអូ) – CEN