​វិមាន​ឈ្នះ​-​ឈ្នះ នឹង​សម្ពោធ ចំ​នឹង​ថ្ងៃ​រាជរដ្ឋាភិបាល​ប្រារព្ធ​ខួប​២០​ឆ្នាំ នៃ​គោលនយោបាយ​ឈ្នះ​-​ឈ្នះ​ – CEN