រដ្ឋសភា ឲ្យ​អតីត​តំណាងរាស្ត្រគណ​បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ប្រគល់​សម្ភារៈ​ជូន​រដ្ឋសភា​វិញ ត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី​២៤​ខែវិច្ឆិកា​ – CEN