១៥​ឆ្នាំ​ គណបក្ស​ហ្វ៊ុន​ស៊ិនប៉ិច ដួល​ងើប​មិន​រួច ឥឡូវ​ងើប​ប្រកាសថា ខ្លួន​ឈរ​លំដាប់​កំពូល​លេខ​២ បន្ទាប់​ពី​គណបក្ស​ប្រជាជន​ – CEN