ទៀតហើយ​! បុគ្គលិក​ហាង​ធ្វើ​ក្រចក​វៀតណាម ចាក់សោរ​អតិថិជន​២​នាក់​អត់​ឲ្យ​ចេញ បន្ទាប់​បដិសេធ​បង់ថ្លៃ​សេវា ព្រោះ​ពុំ​ពេញចិត្ត (​វីដេអូ​) – CEN