ប្ដី​លុតជង្គង់​ក្រាប​សំពះ​អរគុណ​ប្រពន្ធ បែបនេះ​នៅ​ថៃ​គេ​ថា​ល្អ ចុះ​ចំណែក​កម្ពុជា​យើង​វិញ​? (មានវីដេអូ) – CEN