ត្រូវ​គ្រួសារ​បោះបង់​! ដាច់ចិត្ត​ស្កាត់​ពី​ស្រុក​ឆ្ងាយ​មករក​កូន​ក្នុង​ទីក្រុង តែ​ត្រូវ​កូនស្រី​មាន​ប្តី​បរទេស​ធ្វើ​ទង្វើ​បែបនេះ​ដាក់​ទៀត ពិតជា​គួរ​ឲ្យ​អាណិត​ណាស់ (​វីដេអូ​) – CEN