​ស្ទើរ​ពុំគួរ​ឲ្យ​ជឿ​! ពី​មនុ​ស្សមុខ​ដ៏យ៉ាប់ សម្ងំ makeup តែមួយ​សន្ទុះ​ក្លាយជា​ស្រី​ស្អាត មើល​ឡើង​លង់​ហ្មង (​វីដេអូ​) – CEN