ព្រះអង្គម្ចាស់​អង់គ្លេស​ស្លៀកពាក់​សង្ហារ ទាស់​តែ​ស្បែកជើង​… រហែក​បាត​!? – CEN