ញាក់សាច់​! កំពុង​ដើរ​សុខៗ ស្រាប់តែ​ផ្ទាំង​ប៉ាណូ​បាក់​សង្កត់​បណ្តាល​ឲ្យ​របួស ៥ នាក់ និង​ថែមទាំង​អ្នក​សង្គ្រោះ​ម្នាក់​ដោយសារ​… (​វីដេអូ​) – CEN