កូន​ស្វា​មួយ​ក្បាល​នេះ បាន​បែក​ពី​ឪពុក​ម្តាយ ឥឡូវ​វា​បាន​យក​ពពែ​ជា​ម្តាយ​របស់​វា (​មាន​វីដេអូ​) – CEN