ពី​ដើម​មក​ធ្លាប់​តែ​យក​ត្រី​ធ្វើ​ជា​នុយ “​ទាក់ទាញ​” ក្តាម​ឲ្យចូល “​អន្ទាក់​” ស្មាន​មិន​ដល់​ថា សាច់​មាន់​ទេ​ទើប​…​ពេញនិយម ! (​វីដេអូ​) – CEN