​កម្មករ​រោងចក្រ​សេង​យ៉ាវ​១៤០០​នាក់​ធ្វើ​កូដកម្ម​មិន​ចូលធ្វើការ ខ​ណះ​ថៅកែ រោងចក្រ កាត់​ប្រាក់ខែ ក្នុង​ថ្ងៃ​បោះឆ្នោត​២​ថ្ងៃ​និង​ទាមទា​នូវ​លក្ខខណ្ឌ ១៣​ចំណុច – CEN