​នឹក​កូន​ដែល​ស្លាប់​ខ្លាំងពេក ប្តី​ប្រពន្ធ​វ័យ​ចំណាស់ សម្រេចចិត្ត​ប្រថុយ​ពឹងពាក់​វេជ្ជសាស្ត្រ​ក្លូន​បង្កើត​គភ៌ IVF ស្មាន​ពុំ​ដល់​ទេវតា​ពិតជា​…​ជួយ​មែន​! – CEN