សត្វ​ផេន​ឃ្វី​ន ១​ក្បាល​នេះ គួរតែ​ជា​គំរូ​សម្រាប់​មនុស្ស​ដែល​… រមិលគុណ​ទាំងឡាយ (​វីដេអូ​) – CEN